Fitch nie zmienia ratingu na rzecz Polski

Pomoc dla frankowiczów i Brexit mogą zachwiać polską gospodarką

W ocenie ministra finansów prognozy agencji Fitch dot. postępu PKB Polski uznać możemy za raczej konserwatywne a mianowicie podało MF w piątek w nocy w komunikacie. Dodało, że w weryfikacji agencji zagrożeniem dla krajowej gospodarki może okazać się przewalutowanie kredytów w CHF oraz Brexit.

Agencja ratingowa Fitch potwierdziła w piątek dotychczasową ocenę wiarygodności kredytowej (rating) Polski. Stabilna perspektywa ratingu również nie uległa zmianie - wskazało ministerstwo. Na poniedziałek w godz. 11 zapowiedziano briefing szefa MF Pawła Szałamachy nt. decyzji Fitch.

Resort finansów dodał, iż agencja Fitch w komunikacie prasowym, uzasadniającym decyzję, podkreśliła mocne fundamenty polskiej produkcji, co przejawia się przy silnym wzroście PKB. Przedstawicielstwo przewiduje wzrost PKB dzięki poziomie 3, 2-3, 3 proc. w latach 2016-2018, który będzie wspierany głównie przez konsumpcję prywatną. Pozytywne trendy na rynku robocie oraz zwiększone wsparcie pieniężne dla rodzin (Program Rodzina 500+) będą głównymi czynnikami wzrostu konsumpcji.

Amerykańska agencja zaskoczyła. Fitch nie zmienił oceny

Zmniejszyć deficyt

"W wycenie Ministra Finansów prognozy filii, na tle konsensusu rynkowego dla tego okresu w poziomie 3, 3-3, pięć proc., uznać można zbyt raczej konserwatywne. Zdaniem MF osiągnięte zostanie wyższe pęd wzrostu gospodarczego, jakkolwiek podzielamy opinię agencji, iż głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym w szczególnie spożycie gospodarstw domowych, co jest również korzystne gwoli dochodów sektora rządowego i samorządowego" - wskazał resort finansów.

Dodano, że analitycy Fitch zauważyli, iż zwiększone wydatki budżetu was będą finansowane większymi wpływami podatkowymi, wynikającymi z poprawiających się warunków ekonomicznych a także lepszej ściągalności podatku VAT. Agencja przewiduje stopniowe ograniczanie deficytu budżetowego od 2018 roku. Jednocześnie zaznacza, że rząd RP zobowiązał się do utrzymania deficytu zasobów publicznych na poziomie odrzucić większym niż 3 proc. PKB, co jest zaświadczone w projekcjach deficytu przygotowanych przez Fitch.

Gwarancja stabilności

"W opinii MF analitycy agencji dostrzegają porządne efekty, jakie przynoszą prowadzone od początku kadencji obecnego rządu prace nad uszczelnieniem systemu podatkowego" - napisano w komunikacie MF.

MF zwróciło uwagę, że według komunikatu Fitch sektor bankowy w Polsce wydaje się być dobrze skapitalizowany, płynny a także zyskowny. "Negatywnie na efekty sektora wpłynąć może ewentualne przewalutowanie kredytów hipotecznych w CHF. Przy czym agencja odnotowuje stanowisko rządu odnośnie zagwarantowania stabilności finansowej sektora. " - napisano.

Niepewność po Brexicie

Rating Fitch dla Polski nie zaprząta teraz ekonomistów

"Agencja Fitch odnotowała fakt, że przemiana składu Rady Polityki Pieniężnej nie wpłynęła na zmianę parametrów prowadzonej polityki monetarnej. Pozycja zewnętrzna Polski ulega poprawie dzięki rosnącej konkurencyjności gospodarki oraz spadków opłat na rynkach surowców. Agencja spodziewa się spadku zadłużenia zagranicznego netto Polski" - opisano w komunikacie resortu.

Dodano, że Fitch wskazuje na możliwość pozytywnej zmiany ratingu Polski przy przypadku dalszego wysokiego biegu wzrostu PKB i konwergencji dochodu z wyżej ocenianymi krajami oraz dalszego ograniczania zadłużenia zagranicznego wskutek naprawy bilansu obrotów bieżących i napływu kapitału.

"Wśród czynników mogących mieć negatywny oddziaływanie na poziom ratingu agencja wskazuje przekroczenie 3-proc. progu deficytu, przewalutowanie kredytów w CHF w sposób potrafiący zachwiać stabilnością sektora bankowego oraz potencjalny negatywny wpływ Brexitu na gospodarkę" - zaznaczono.

Akt oskarżenia wobec Jacka K., byłego wiceministra finansów