Fundusz ratunkowy strefy euro jest legalny  Informacje

Temat: Unia walczy z kryzysem euro

  • Sekretarz energii USA chwali Polskę. "Podjęła dobrą decyzję"
  • Koniec gorszych towarów dla Polaków? "Podejrzewam, że niewiele się zmieni"
  • Tani jak Polak. Eurostat porównał koszty pracy w Unii
  • Unia szykuje rewolucję po przepisach. Dziesięć zakazanych produktów
  • Bruksela nałożyła karę w General Electric. "Dokładne informacje są niezbędne"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał fundusz ratunkowy strefy euro - Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (EMS) - za prawny. Orzekł, że nic odrzucić stoi na przeszkodzie zawarciu przez państwa strefy euro traktatu ustanawiającego EMS.

Trybunał odrzucił tym samym skargę irlandzkiego lewicowego posła Thomasa Pringle'a, który zakwestionował legalność decyzji ws. powołania EMS dla 17 państw strefy euro w trasie uproszczonej procedury zmiany traktatu o funkcjonowaniu UE. Twierdził, że ratyfikując traktat EMS, Irlandia podejmuje zobowiązania niezgodne z traktatami UE.

"Strefa euro wydaje się odtąd wyposażona w trwałą i efektywną zaporę ogniową"

Ze względu na szczególne znaczenie sprawy i po celu szybkiego usunięcia obaw Trybunał w Luksemburgu rozpatrywał tę skargę w trybie przyspieszonym oraz w pełnym składzie 27 sędziów.

Nie znaleźli niczego

Trybunał Sprawiedliwości UE podkreślił we wtorkowym wyroku, że nie znalazł niczego, co podważałoby ważność decyzji Rady Europejskiej spośród 25 marca 2011 po sprawie zmiany Traktatu na temat funkcjonowaniu Ue. Zgodnie spośród tą zmianą, do traktatu dodano przepis, który umożliwił państwom członkowskim, których walutą jest euro, ustanowienie EMS.

W konsekwencji ciebie strefy euro zawarły dwóch lutego 2012 roku traktat ustanawiający Europejski Mechanizm Stabilizacyjny. Jego celem jest dostanie wsparcia członkom eurolandu "napotykającym lub mogącym napotkać poważne trudności finansowe", pod rygorystycznymi warunkami, jak programy reform makroekonomicznych. Pomoc może pozostawać udzielona, jeżeli będzie wówczas konieczne do zapewnienia stałości finansowej strefy euro w całości i jej państw członkowskich. Początkową zdolność pożyczkową EMS ustalono na pięć stów mld euro. Mający osobowość prawną EMS może pozyskiwać środki finansowe poprzez emisję instrumentów finansowych, zawieranie ugód i porozumień finansowych wraz z członkami EMS, instytucjami finansowymi i innymi osobami trzecimi.

Merkel: Europejski nadzór bankowy "bez pośpiechu"

W konsekwencji skargi Pringle'a Sąd Najwyższy Irlandii zwrócił się 3 sierpnia do Trybunału UE z zapytaniem o ważność decyzji Porady Europejskiej z marca 2011 oraz o zgodność EMS z prawem Unii.

Nowy EMS

Działalność EMS zainaugurowano 8 października. EMS zastąpi Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej (EFSF), czyli tymczasowy kasa ratunkowy strefy euro, który wygasa w połowie 2013 r.

Na wypadku żaden kraj nie uzyskał jeszcze pożyczki z EMS; oczekuje się że tej pierwszą operacją będzie wparcie dla hiszpańskich banków.

Amsterdam. Strefa euro za restrukturyzacją długu Grecji Ze świata