Inwestycje na mundial w Brazylii już droższe o sześcdziesięciu proc.  Informacje

Inwestycje na mundial po Brazylii już droższe o 60 proc.

Koszty dziesięciu obiektów budowanych na mundial w Brazylii przekroczyły już wartość zakładanego budżetu o ponad 60 proc. Wśród inwestycji o największej różnicy założonych i faktycznych wydatków są stadiony, obiekty na lotniskach, po portach morskich i na kolei.

Brazylijski Własny Związek Zawodowy Architektury jak i również Inżynierii (Sinaenco) odnotował, hdy największe przekroczenie kosztów miało miejsce w przypadku modyfikacji terminala portu lotniczego dywanom. Afonso Peny w Kurytybie. Prace oceniane wstępnie w 41, 3 mln brazylijskich reali, co odpowiada dwunastu, 8 mln euro, pochłonęły ostatecznie kwotę większą o 166, 7 proc.

Unia pomaga firmom. W tym roku rekordowo

Przepłacone inwestycje

Wśród przedsięwzięć, które znacznie przekroczyły zakładane budżety, jest również modyfikacja lotniska w mieście Salvador. Wydatki były tam większe o 161 proc. wobec pierwotnie przewidywanych 30 mln reali.

Trzecim niekorzystniej wykonanym pod względem budżetowym przedsięwzięciem jest stadion w Porto Alegre. Obiekt, który to wstępnie miał kosztować 130 mln reali wybudowano ostatecznie za 330 mln reali.

Z szacunków Sinaenco wynika, że koszty aż pięciu z dwunastu aren mundialowych zostały przekroczone powyżej założeń o ponad 63 proc. Poza Porto Alegre są wśród nich stadiony w Brasilii, Kurytybie, Rio de Janeiro oraz Belo Horizonte. Największy rozdźwięk w ostatecznych kosztach inwestycji wobec założonych nastąpił w Kurytybie.

Turniej od czerwca

Piłkarskie mistrzostwa świata przy Brazylii będą najkosztowniejszym mundialem w historii futbolu. Pod koniec listopada ub. r. rząd federalny tego państwie ujawnił, że same jedynie koszty budowy i modernizacji stadionów na turniej pozostaną wyższe o przynajmniej dwunastu proc. od pierwotnie przewidywanych około 7 mld reali.

Poza budową stadionów Brazylia zobowiązała się również do wykonania terminowo mundialu ponad 100 obiektów infrastruktury publicznej. W ostatnim raporcie z wykonania inwestycji napisano jednak, że 14 przedsięwzięć nie zostanie zrealizowanych zanim rozpoczęciem piłkarskiej imprezy. Mieszczą się one w Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro oraz po Kurytybie.

Mundial po Brazylii rozpocznie się dwunastu czerwca 2014 r. dzięki stadionie w Sao Paulo. Finał imprezy zaplanowano w 13 lipca w Rio de Janeiro. Poza gospodarzami turnieju, w imprezie uczestniczyć będą ekipy z 31 państw świata.

GUS: stopa bezrobocia w kwietniu to 9, 1 proc.