GUS - dzięki 500 oraz mniej Polaków korzysta wraz z pomocy społecznej

GUS ogłasza sukces pięć stów plus. Mniej Polaków wykorzystuje z pomocy społecznej

Za sprawą programu "Rodzina 500 plus" i spadku bezrobocia znacząco spadła cyfra osób, które korzystają z pomocy społecznej - ogłasza Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane za 2016 rok. Liczba beneficjentów obsługi społecznej spadła o dziewięć, 2 proc. rdr jak i również był to największy tego typu spadek od 2008 roku kalendarzowego.

Liczba gospodarstw domowych, które korzystały z pomocy społecznej w 2016 r. zmniejszyła się o 5, trzy proc. rdr. "I tak znaczny spadek (o ponad 5 proc. rocznie) utrzymuje się od trzy lat" - podkreślił GUS.

W 2016 r. ze wsparcia społecznej skorzystało łącznie przeszło 1, 029 mln domach i 2, 478 mln osób, w tym trzydzieści, 3 tys. osób bezdomnych.

W 2016 r. najczęściej z pomocy społecznej korzystała ludność w województwach: warmińsko-mazurskim – 10, 9 proc., podkarpackim – 12, 9 proc. oraz kujawsko-pomorskim – 8, 8 proc. Z kolei najrzadziej spośród pomocy korzystali mieszkańcy województw śląskiego – 4, cztery proc. i dolnośląskiego – 4, 7 proc.

500 plus i zmniejszenie bezrobocia

GUS wymienia, że znaczący wpływ na zmniejszenie się ilości osób korzystających z pomocy społecznej miało wprowadzenie programu "Rodzina 500 plus". Po raporcie podkreślono, że program znacząco pomógł "ubogim beneficjentom" pomocy społecznej:

"W wyniku obliczeń ustalono, iż z realizacją wypłat zaświadczania wychowawczego +Rodzina 500 plus+ liczba ubogich beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w gospodarstwach domowych w skali państwie zmniejszyła się do 899 tys. osób, tj. spadła o ponad 45 proc".

Ubodzy beneficjenci obsługi społecznej to osoby, jakich dochód na osobę samotnie gospodarującą lub bezdomną, a w wypadku gospodarstw wieloosobowych – przychód na osobę w gospodarstwie domowym, nie przekraczał kryterium dochodowego. Kryterium to w latach 2008-2011 i do 30 września 2012 r. wynosiło dla osoby w bliskim – 351 zł, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł. Od 1-wszą października 2012 r. do 30 września 2015 r. kryterium wynosiło odpowiednio: 456 zł i 542 złotych, an od 1 października 2015 r. odpowiednio: 514 zł i 634 złotych.

GUS zwrócił w badaniu także uwagę, że sytuacja na rynku pracy ma największy wpływ na cyfrę korzystających z pomocy społecznej. "Obserwowana w ostatnich latach malejąca stopa bezrobocia koreluje z malejącą populacją korzystających z obsługi społecznej, zwłaszcza beneficjentów spośród gospodarstw rodzinnych z dziećmi na utrzymaniu" - zaznaczono.

W publikacji podkreślono, że w 2016 r. do województw, gdzie największa liczba ludzi osób korzystało ze wsparcia społecznej zaliczały się, tak samo jak przy poprzednich latach: warmińsko-mazurskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie i podlaskie. "Pierwsze trzy spośród wymienionych należą też do odwiedzenia grupy o najwyższej stopie bezrobocia" - napisano.

GUS zwrócił uwagę, że w województwach warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim odnotowano największe spadki - w porównaniu z 2009 r. - względnej ilości beneficjentów pomocy społecznej. Dodano, że w woj. warmińsko-mazurskim odnotowano również znaczny zmniejszenie stopy bezrobocia w stosunku do poprzednich lat.

Bezrobocie 13 proc., deficyt niemal 36 mld zł. Rząd zajmie się budżetem Informacje