Górny limit składek ZUS  ZUS chce wycofania ustawy

Burza wokół ustawy o zniesieniu limitu składek ZUS. Głos zabrał Mateusz Morawiecki

Rada Nadzorcza ZUS skrytykowała ustawę odnośnie zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. ZUS wnioskuje także o jej wycofanie z Sejmu, by przeprowadzić szersze konsultacje. Tempo prac morzem ustawą krytykują także związkowcy z NSZZ "Solidarność", Konfederacja Lewiatan, BCC oraz Pracodawcy RP. Głos w tej sprawie zabrał także wicepremier Morawiecki, który... również potrzebuje opóźnienia wejścia w los ustawy.

Krytyka wobec tempa zmian w nieomal, które znosi limity składek na ZUS jest naprawdę duża, że rząd Uprawnienia i Sprawiedliwości zaczyna modyfikować swoje stanowisko wobec ustawy.

Wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki rzekł w środę:

Wsłuchujemy się w głosy kontrahentów; ja też się przychylam do tego, by ustawa, którą zaproponowała pani minister Rafalska, miała zdecydowanie dłuższe vacatio legis. Przedsiębiorcy mogą mieć już pozamykane budżety i nie powinni być zaskakiwani. Chcemy, by przedsiębiorcy mieli czas na przystosowanie się, na przemyślenia i dyskusję.

ZUS przeciwko błyskawicznym zmianom

Wcześniej Zakład Ubezpieczeń Społecznych apelował o wstrzymanie robót nad ustawą, ponieważ widzi problem z dostosowaniem swoich systemów informatycznych do nowego prawa. ZUS zaapelował dlatego o roczne vacatio legis dla ustawy oraz wykonanie znacznie szerszych konsultacji po tej sprawie.

Przypomnijmy, Sejm 24. 11 przyjął ustawę dotyczący zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od czasu całości przychodu.

Obecnie istnieje limit rocznego przychodu, od którego zaprzestaje się pobierania składek na ZUS. Wynosi on 30-krotność przeciętnej płacy w gospodarce (ok. 10 tys. zł co miesiąc i 120 tys. zł rocznie).

W sprawie decyzji Sejmu głos zabrała Rada Nadzorcza ZUS.

Rada Nadzorcza Zakładu Polis Społecznych (... ) opiniuje ten projekt negatywnie. Równocześnie Rada Nadzorcza: wnioskuje na temat wycofanie projektu ustawy wraz z prac sejmowych i o ponowne przeprowadzenie konsultacji planu; wnioskuje o uwzględnienie przy projekcie ustawy rocznego vacatio legis, także z powodu konieczności dostosowania narzędzi informatycznych ZUS do nowego stanu prawnego.

Ministerstwo bliskich szacuje, że na efekt zmian w 2018 r. sektor finansów publicznych zyska ok. 5, 4 mld zł. Zniesienie górnego zakresu składek dotyczy ok. 350 tys. osób., czyli w porządku. 2 proc.

Prace Sejmu krytykują związkowcy jak i również pracodawcy

Stronom pracowników i szefów nie podoba się przede wszystkim tempo prac nad planem ustawy. Skrytykowały go m. in. :

  • NSZZ "Solidarność",
  • Konfederacja Lewiatan,
  • BCC,
  • Pracodawcy RP.

Z kolei OPZZ popiera zadania zastosowane w ustawie.

Związki zawodowe oraz reprezentanci pracodawców zaapelowały o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia RDS w tej sprawie. Ponadto strona społeczna uważa, że modyfikacje w przyszłości negatywnie wpłyną na kondycję finansową FUS oraz rynek pracy.

Negatywnie zmiany ocenił także Związek Liderów Sektora Ofert Biznesowych (ABSL):

Największe zmiany odczują te przedsiębiorstwa, które realizują najbardziej odkrywcze projekty, wymagające zatrudnienia podwładnych ze specjalistyczną wiedzą jak i również doświadczeniem. To zmniejszy konkurencję zlokalizowanych w Polsce podmiotów względem zagranicznej konkurencji.

Zobacz także: 500 dodatkowo dla emerytów już na święta? ZUS chce wypłacać w grudniu... 2018 r.

Rafalska: vacatio legis powinno być dłuższe

Głos w sprawie zabrała także osobiście minister rodziny, która wyraziła opinię, że lepiej żeby było, gdyby ustawa weszła w życie później.

Wolelibyśmy, gdyby vacatio legis w przypadku ustawy o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS było dłuższe. Póki co nie będą zakończone prace nad tymże projektem. Poczekajmy. Obawy, które mówią o tym, iż będzie duże zróżnicowane wysokości świadczeń emerytalnych, w jakimkolwiek stopniu też są poprzez resort podzielane.

Rafalska dodała, że "z pełną pewnością bezpieczniejsze byłoby, aby ta ustawa została przyjęta do oporu listopada".

Apel w sprawie ustawy metropolitalnej