Rząd rozdaje na 300 zł na wyprawkę szkolną. Oto co należy zrobić, aby otrzymać pieniądze

"Dobry Start" to 300 zł finansowego pomocy wypłacanego raz w roku rodzicom wszystkich uczniów. Pomocną dłoń może trafić do więcej niż 4, 6 mln najmłodszych i będzie kosztować około 1, 4 mld zł rocznie. Dokumenty można tworzyć od 1 lipca do 30 listopada. Ale warto się pospieszyć, bo złożenie wniosku o świadczenie w lipcu i sierpniu daje gwarancję wypłaty pieniędzy odrzucić później niż do trzydzieści września - zapewnia resort pracy.

Z danych empirycznych CBOS wynika, że łączne wydatki na wyprawkę szkolną w rodzinie z 1 dzieckiem wynoszą średnio 686 zł. Dla dwójki pociech koszt ten rośnie do 1268 zł, natomiast przy rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci sięga 1729 zł. Teraz część tych wydatków chce pokrywać państwo. Co do zasady pieniądze powinny zostać wydane na rzeczy niezbędne do uczelni: książki, zeszyty, tornistry. Ale państwo nie będzie żadnego rodzica rozliczać z owego, na co ostatecznie spożytkował gotówkę.

I nie należy się obawiać, iż nowe świadczenie zastąpi te dotychczasowe. Będzie można pobierać zarówno 500 plus, jak i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnej (100 zł). Pieniądze z programu "Dobry start" nie podlegają wliczeniu do dochodu przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, jak i świadczeń spośród innych systemów wsparcia.

Zobacz też: stu tys. wniosków o 300 plus. Resort ostrzega przed oszustami

Kto może dostać pieniądze?

Rząd przekonuje, hdy program "Dobry Start" wówczas inwestycja w edukację pociechy. Pieniądze trafią do każdej rodziny - bez powodu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku dzieciom, które nie ukończyły 20 lat (w wypadku dzieci niepełnosprawnych próg ten wynosi 24 lata). Pieniążki należą się także dzieciom umieszczonemu w domu maluszka. Wówczas odpowiedni wniosek musi złożyć dyrektor placówki opiekuńczej.

Co ważne, pieniądze przysługują wyłącznie dzieciom uczącym się w:

  • szkole podstawowej,
  • dotychczasowym gimnazjum,
  • ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalną (z wyjątkiem szkoły policealnej jak i również szkoły dla dorosłych),
  • szkole artystycznej,
  • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
  • specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym,
  • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Resort zaznacza, że system nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w szkole podstawowej, ani w tzw. zerówce prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, podopiecznym szkół policealnych i uczących się szkół dla dorosłych.