Tutaj; jak działa odliczenie podatku od odsetek od kredytu hipotecznego

Tutaj; jak działa odliczenie podatku od odsetek od kredytu hipotecznego
16.10.2020
Category: Zastaw Domu

Jedną z głównych korzyści związanych z podatkiem hipotecznym związanym z posiadaniem domu jest możliwość odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego. Odliczając odsetki zapłacone od kredytu hipotecznego, zmniejszasz swój dochód podlegający opodatkowaniu o tę kwotę. Oto, co należy wiedzieć o odliczeniu, jego ograniczeniach i tym, jak może to wpłynąć na Ciebie w momencie opodatkowania.

Depozyt Zdjęcia Kobieta z dokumentami

Jak działa odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego?

Odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego umożliwia coroczne odliczanie odsetek od kredytu hipotecznego od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Odliczenie może dotyczyć kredytu hipotecznego na Twoim głównym domu – i potencjalnie na drugim domu, którego jesteś właścicielem – jeśli dług został wykorzystany na zakup, budowę lub znaczną poprawę nieruchomości.

Ile odsetek od kredytu hipotecznego można odliczyć w 2019 roku?

W roku podatkowym 2019 limit odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego wynosi 750 000 USD, co oznacza, że ​​właściciele domów mogą odliczyć odsetki zapłacone od zadłużenia hipotecznego do 750 000 USD. Małżeństwa rozliczające osobno podatki mogą odliczyć odsetki od kwoty do 375 000 USD. Maksymalna kwota dotyczy kredytów mieszkaniowych udzielonych po 15 grudnia 2017 r. I obowiązuje do 2025 r.

Poprzedni limit 1 miliona dolarów dla osób samotnie składających wnioski i par małżeńskich składających wnioski wspólnie oraz 500 000 dolarów dla par składających wnioski osobno, nadal obowiązuje dla kredytów hipotecznych powstałych przed 16 grudnia 2017 r., Nawet jeśli zostały one później refinansowane. Istnieje wyjątek dla osób, które zakończyły zakup domu przed 1 stycznia 2018 r. Mogą również skorzystać ze starego limitu 1 miliona dolarów – pod warunkiem, że kupią dom przed 1 kwietnia 2018 r.

Jakie rodzaje odsetek od kredytu hipotecznego podlegają odliczeniu?

Oprócz odsetek od spłaty kredytu hipotecznego możesz odliczyć następujące rodzaje odsetek od kredytu hipotecznego:

  • Opłaty za spóźnioną spłatę kredytu hipotecznego, które nie są częścią określonej usługi.
  • Kary przedpłaty za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego.
  • Odsetki zapłacone od kredytu hipotecznego przed sprzedażą domu.
  • Odsetki zapłacone podczas udziału w programie pożyczek dla właścicieli domów w nagłych wypadkach lub w programie Hardest Hit Fund.
  • Zapłacone z góry odsetki lub punkty hipoteczne płatne jako część kosztów zamknięcia.

Możesz również odliczyć odsetki od drugiego kredytu hipotecznego, takiego jak pożyczka pod zastaw domu lub linia kredytowa, ale tylko wtedy, gdy dług został wykorzystany do zakupu, budowy lub ulepszenia twojego głównego lub drugiego domu. Limit odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego ma zastosowanie łącznie do pierwszej i drugiej hipoteki.

W przypadku refinansowania typu cash-out, chociaż możesz kwalifikować się do odliczenia odsetek zapłaconych od pierwotnej kwoty kredytu hipotecznego, możesz odliczyć tylko odsetki zapłacone od kapitału, który wypłacasz, jeśli środki te zostaną wykorzystane na ulepszenia domu.

Przykład odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego

Porównajmy dwóch właścicieli domów, z których każdy ma dwa niespłacone saldo kredytów hipotecznych i chce ubiegać się o odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego. Właściciel domu A jest winien 400 000 USD za kredyt hipoteczny na swoim głównym domu zakupionym przed 16 grudnia 2017 r. I kolejne 250 000 USD za kredyt hipoteczny wykorzystany na zakup domu wakacyjnego wiosną 2018 r.

Właściciel domu B jest winien 600 000 USD z tytułu kredytu hipotecznego na swój główny dom, który powstał przed 16 grudnia 2017 r. Jesienią 2019 r. Zaciągnął pożyczkę pod zastaw domu w wysokości 300 000 USD, aby pokryć wydatki na studia i skonsolidować zadłużenie inne niż hipoteczne.

Maksymalne odliczenie odsetek od kredytu hipotecznegoPożyczka nr 1Pożyczka nr 2Całkowite kwalifikujące się saldo pożyczki
Właściciel domu A 1 milion USD lub 750 000 USD (w zależności od daty powstania) 400 000 $ 250 000 $ 650 000 $
Właściciel domu B 1 milion USD lub 750 000 USD (w zależności od daty powstania) 600 000 $ 300 000 $ 600 000 $

Jak obowiązują tu zasady? W przypadku Właściciela domu A, ich hipoteka w wysokości 400 000 USD jest niższa niż limity 1 miliona i 750 000 USD. Ponieważ 250 000 $ zaczęło się po ostatecznej dacie, musimy użyć limitu 750 000 $. Właściciel domu A pożyczył nowy kredyt hipoteczny na swój dom wakacyjny, co oznacza, że ​​może kwalifikować się do odliczenia odsetek od tej pożyczki, a także kredytu hipotecznego na ich głównym domu.

Całkowita suma obu pożyczek jest niższa niż limit 750 000 USD, co daje Właścicielowi domu A możliwość pełnego odliczenia odsetek zapłaconych od obu pożyczek. Gdyby jednak zaciągnęli pożyczkę pod zastaw domu lub linię kredytową pod zastaw domu na wakacje, odsetki od tej pożyczki nie podlegałyby odliczeniu.

Sytuacja właściciela domu B wygląda trochę inaczej. Chociaż kwalifikują się do odliczenia wszystkich odsetek zapłaconych od kredytu hipotecznego w wysokości 600 000 USD zabezpieczonego przez ich główny dom, nie mogą odliczyć odsetek zapłaconych od kredytu hipotecznego w wysokości 300 000 USD, ponieważ nie został on wykorzystany do ulepszenia domu.

Odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego a odliczenie standardowe

Ustawa o cięciach podatkowych i zatrudnieniu obniżyła maksymalną kwotę odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego, ale zwiększyła standardowe kwoty odliczeń. Z powodu tych zmian mniej podatników może zdecydować się na wyszczególnienie swoich odliczeń.

Standardowe kwoty odliczeń w 2019 r. To:

  • Oddzielne zgłoszenie stanu wolnego / małżeństwa: 12 200 USD
  • Głowa gospodarstwa domowego: 18 350 USD
  • Zgłoszenie małżeństwa łącznie: 24 400 USD

Obliczyliśmy przybliżoną kwotę długu hipotecznego, którego prawdopodobnie potrzebujesz, aby spłaty odsetek w pierwszym roku pożyczki przeważały nad standardowym odliczeniem.

Status zgłoszeniaOdliczenie standardowe 2019Saldo kredytu hipotecznego potrzebne do wyszczególnienia
Samotny lub żonaty wniosek osobno 12 200 USD 340 000 $
Głowa rodziny 18 350 $ 520 000 $
Żonaty składający wniosek wspólnie 24 400 USD 680 000 $

Na podstawie kosztów odsetkowych w pierwszym roku dla 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu przy bieżącej średniej krajowej stopie 3,65%.

Powyższa tabela pokazuje, że jeśli jesteś samotnym podatnikiem, potrzebujesz przynajmniej 340 000 USD długu hipotecznego, aby ubiegać się o odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego. Ale nawet jeśli saldo kredytu hipotecznego nie jest zbyt wysokie, możesz również zażądać innych odliczeń od zeznania podatkowego, co nadal może sprawić, że wyszczególnienie będzie lepszym wyborem. Na przykład możesz odliczyć do 10 000 USD z podatków stanowych i lokalnych – w tym podatków od nieruchomości. Limit wynosi jednak 5000 USD dla par małżeńskich składających osobne dokumenty.

Oczywiście Twoja konkretna sytuacja będzie zależeć od oprocentowania kredytu hipotecznego, a także od liczby miesięcznych rat kredytu hipotecznego, które spłacasz przed nadejściem sezonu podatkowego. A ponieważ kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu są amortyzowane w równych miesięcznych ratach, z każdym mijającym miesiącem płacisz mniej dolarów na odsetki – a więcej na kapitał.

Dzięki tym zmiennym najłatwiejszym sposobem ustalenia, czy odliczenia w pozycji mają sens, jest przejrzenie wyciągu z odsetek od kredytu hipotecznego (formularz 1098), który otrzymasz od pożyczkodawcy, jeśli zapłaciłeś co najmniej 600 USD odsetek w poprzednim roku podatkowym i określ wszelkie inne odliczenia, które dotyczą Twojej sytuacji. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy