Ray Dalio, Rola kredytu i maszyna ekonomiczna

Ray Dalio, Rola kredytu i maszyna ekonomiczna
16.10.2020
Category: Stopy Procentowe

Zaktualizowano 10 miesięcy temu

Kredyt to najważniejsza część gospodarki. Ray Dalio, założyciel firmy inwestycyjnej Bridgewater Associates, opisuje ją jako transakcję pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, w której pożyczkobiorca obiecuje spłacić w przyszłości pieniądze wraz z odsetkami.

Kredyt prowadzi do wzrostu wydatków, zwiększając tym samym poziom dochodów w gospodarce. To z kolei prowadzi do wyższego PKB (produktu krajowego brutto), a tym samym do szybszego wzrostu wydajności. Jeśli kredyt służy do zakupu zasobów produkcyjnych, pomaga we wzroście gospodarczym i zwiększa dochody. Kredyt prowadzi dalej do tworzenia cykli zadłużenia.

Wpływ kredytu na banki w USA

Banki są pod znacznym wpływem wzrostu akcji kredytowej w gospodarce. Dzieje się tak, ponieważ ich podstawową działalnością jest udzielanie klientom pożyczek w zamian za spłatę odsetek. Wraz z poprawą warunków gospodarczych i większą skłonnością klientów do wydawania, rośnie popyt na kredyt. Jest to korzystne dla banków, ponieważ prowadzi do udzielania większej liczby kredytów i wzrostu dochodów odsetkowych.

W 2015 r. Banki w USA były bezpośrednimi beneficjentami rosnącego popytu na kredyt, któremu towarzyszyły historycznie niskie stopy procentowe. W II kwartale 2015 r. Kredyt konsumencki wzrósł rok do roku o 7,02%. Od 2013 do 2015 r. Rósł średnio o 6,67%. Od 2019 r. Jednak tempo wzrostu kredytów konsumenckich ulega spowolnieniu. W tym roku jest to ogólnie około 5,2%.

Banki takie jak Wells Fargo (WFC), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) i Citigroup (C) mogą skorzystać na rosnącym popycie na kredyt. Inwestorzy poszukujący zdywersyfikowanej ekspozycji na banki mogą inwestować w fundusz ETF Financial Select Sector SPDR (XLF).

Cykle gospodarcze, kredyt i sektor bankowy

Cykle gospodarcze są podzielone na cztery podstawowe fazy: wczesny, środkowy, późny cykl i recesja. Chociaż cykle koniunkturalne mają charakter powtarzalny, ich długość jest trudna do przewidzenia.

Ray Dalio sugeruje, że główną przyczyną cykli gospodarczych jest cykl zadłużenia. Ekspansja kredytu i zadłużenia prowadzi do wzrostu PKB (produktu krajowego brutto), prowadząc w ten sposób do cyklu ekspansji. Jakikolwiek spadek kredytu prowadzi do recesji.

Wczesny cykl ekspansji charakteryzuje się dodatnim wzrostem gospodarczym, spadkiem bezrobocia i rosnącą inflacją. Zwykle następuje to po recesji, a więc jest przejściem od ujemnego wzrostu PKB do dodatniego wzrostu PKB. Dzięki ekspansywnej polityce pieniężnej i niskim stopom procentowym rynki kredytowe postrzegają płynność jako popyt na kredyt i wydatki konsumpcyjne.

Wyniki branży bankowej

Sektor bankowy radzi sobie wyjątkowo podczas ekspansji gospodarczej. Cykl ekspansji charakteryzuje się zwiększonym popytem na kredyty i usługi bankowe oraz zwiększonymi wydatkami konsumentów. Czynniki te pomagają zwiększyć zyski banków.

Banki radzą sobie najlepiej, gdy stopy procentowe są niskie, a popyt na fundusze pożyczkowe jest wyższy. Prowadzi to do wyższych marż. Osiągają lepsze wyniki we wczesnej fazie ekspansywnego cyklu biznesowego.

Od kryzysu 2009 roku do końca 2015 roku banki takie jak Wells Fargo (WFC), JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) i Bank of America (BAC) prawie podwoiły swoje wyniki. Dla porównania, fundusz ETF S&P 500 SPDR (SPY) wzrósł o 116%. A w 2019 roku rentowność sektora bankowego w USA nadal rośnie. Ale pomimo oznak odporności, nie powrócili do trwałego poziomu 12% rentowności.

Zasady ekonomiczne Raya Dalio i ekonomiczna maszyna

Inwestorzy powinni również spróbować zrozumieć zasady ekonomiczne Raya Dalio i ich wpływ na banki amerykańskie (XLF).

Jak wspomniałem, Ray Dalio jest założycielem Bridgewater Associates – i jest to największy fundusz hedgingowy na świecie. Jego zasady ekonomiczne podkreślają, jak ekonomia funkcjonuje jak maszyna. Zasady te obejmują trzy podstawowe siły napędzające gospodarkę: wzrost wydajności, krótkoterminowy cykl zadłużenia i długoterminowy cykl zadłużenia.

Ray Dalio mówi, że transakcje są budulcem gospodarki

Ray Dalio podkreśla, że ​​transakcje są podstawowym szkieletem gospodarki. Każda gospodarka składa się po prostu z wielu transakcji między kupującym a sprzedającym. Tak więc, choć pozornie złożona, ekonomia to tak naprawdę wiele prostych elementów współpracujących ze sobą.

Transakcje mogą mieć formę gotówkową lub kredytową i mogą obejmować zakup towarów, usług lub aktywów finansowych. Suma kredytów i pieniędzy w gospodarce jest przydatna przy określaniu całkowitych wydatków w gospodarce. Całkowite wydatki są główną siłą napędową gospodarki.

Chociaż ilość istniejących pieniędzy jest kontrolowana przez banki centralne, dowolne dwie strony, które zawierają transakcje kredytowe, mogą stworzyć taką kwotę istniejącego kredytu. W bańkach tworzy się więcej kredytów, niż można później spłacić, co później powoduje wybuchy.

Co to są cykle zadłużenia?

Dalio wyjaśnia dalej, w jaki sposób tworzone są krótkoterminowe cykle zadłużenia i długoterminowe cykle zadłużenia. Krótkoterminowy cykl zadłużenia pojawia się, gdy tempo wzrostu wydatków jest szybsze niż tempo wzrostu zdolności produkcyjnej, co prowadzi do wzrostu cen. Ogranicza to ograniczanie podaży pieniądza.

Długoterminowy cykl zadłużenia powstaje w wyniku wzrostu zadłużenia szybciej niż zarówno dochody, jak i pieniądze, dopóki nie może on trwać z powodu nadmiernych kosztów obsługi zadłużenia, które zwykle powstają, gdy stopy procentowe nie mogą być dalej obniżane. Delewarowanie to proces zmniejszania ciężaru zadłużenia. Delewarowanie zwykle kończy się połączeniem redukcji zadłużenia, oszczędności i redystrybucji bogactwa.

Poniżej przyjrzymy się, jak te zasady wpływają na główne banki, takie jak Wells Fargo (WFC), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) i Citigroup (C).

Co to jest delewarowanie?

Delewarowanie odnosi się do procesu obniżania poziomu zadłużenia w gospodarce, zwykle po kryzysie finansowym. Zwykle mierzy się go jako spadek całkowitego wskaźnika zadłużenia do PKB.

Ray Dalio dużo pisał o zmniejszaniu zadłużenia. Dalio opisuje to, co nazywa „pięknym zmniejszaniem zadłużenia”, które wykorzystuje trzy narzędzia: oszczędności, restrukturyzację zadłużenia i drukowanie pieniędzy.

Jak delewarowanie wpływa na sektor finansowy?

Na rynkach finansowych delewarowanie prowadzi do zaostrzenia przez banki poziomu zadłużenia i restrukturyzacji ich bilansów. W Stanach Zjednoczonych zadłużenie gospodarstw domowych jest w znacznie lepszej kondycji niż w okresie przed kryzysem, ale nadal jest niepokojąco wysokie.

Pomimo sześciu lat procesu zmniejszania zadłużenia, stosunek zadłużenia gospodarstw domowych do PKB w 2015 r. Wyniósł prawie 80%. Choć spadł nieco w porównaniu z 98% szczytowym poziomem z 2009 r., Zadłużenie nadal było niepokojąco wysokie. Teraz w 2019 sytuacja się poprawia. Wskaźnik zadłużenia gospodarstw domowych do PKB w styczniu 2019 r. Wyniósł około 75%.

Sam sektor finansowy w USA (XLF) był w stanie zmniejszyć dźwignię finansową ze względu na nałożone na niego surowe przepisy. Po kryzysie finansowym w 2009 r. Amerykańskie banki zostały zmuszone do delewarowania. Nadmierna dźwignia oznacza nadmierne zadłużenie. Był to jeden z głównych powodów upadku najważniejszych instytucji finansowych, takich jak American International Group, Lehman Brothers, Fannie Mae i Merrill Lynch.

Aby uchronić banki przed kolejnym kryzysem, normy Bazylea III wprowadziły do ​​swoich regulacji nowy współczynnik. Wskaźnik ten zakłada, że ​​banki utrzymają wskaźnik dźwigni przekraczający 3%. Regulacje te miały bezpośredni wpływ na główne banki, takie jak Wells Fargo (WFC), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) i Citigroup (C), ponieważ wpływają na ich zdolność do pożyczania pieniędzy pożyczkobiorcom.

Artykuł opublikowany pierwotnie we wrześniu 2015 roku przez Rebeccę Keats, zaktualizowano 6 grudnia 2019 roku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy