Dariusz Rosati i Stefan Kawalec o euro w Naszym narodzie - Horyzont  Pieniądze

Temat: Gospodarka wg PiS

  • Podatki, opłaty, akcyza. Rząd ma plan na poboczne miliardy
  • Polska gospodarka pod spodem lupą amerykańskiej agencji. Wydaje się być decyzja
  • "Szansa dla naszych przedsiębiorców". Premier o obietnicy szefa chińskiego rządu
  • "Około 20 miliardów" na początek. Wicepremier: pieniądze są zabezpieczone
  • Miliardy na obietnice PiS-u jeszcze w tym roku. Finansowanie "tajemnicą minister finansów"

- Utrata własnej waluty stworzyłaby ryzyko dla gospodarki a mianowicie mówi o wprowadzeniu euro w Polsce Stefan Kawalec, prezes Capital Strategy, dawny wiceminister finansów. Odmiennego zdania jest Dariusz Rosati, eurodeputowny Platformy Obywatelskiej. - Naszym narodzie opłaca się przyjąć euro z punktu widzenia gospodarczego (... ) to korzyści w granicach 30 miliardów złotych rocznie - pokazuje gość programu "Horyzont" przy TVN24.

Dariusz Rosati wskazuje, że przyjęcie europejskiej waluty niesie za sobą duże korzyści. - Eliminacja kosztów wymiany walut, nakładów pieniężnych zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, dochodzi kwestia obniżonych stóp procentowych - wymienia, jednocześnie podkreślając, że "to wszystko są korzyści - ostrożnie licząc - rzędu jednej, 5 procent PKB, to znaczy w obrębie 30 miliardów zł rocznie".

Jego według, "Polska stoi przed historycznym wyborem". - Czy dołączyć do strefy euro jak i również być w grupie królestw, które będą decydowały o przyszłości Europy, czy pozostać na marginesie - zwraca uwagę gość Macieja Wierzyńskiego.

Polityczne znaczenie

Rząd obiecuje, że rzeka kasy popłynie do budżetu. Dokąd są jej źródła?

Rosati wskazuje, że "polityczny kontekst członkostwa nabrał szczególnego wymiaru w ciągu ostatniego roku po przezwyciężeniu kryzysu, ciebie strefy euro zdecydowały się pogłębiać integrację".

- Pas euro idzie naprzód, integruje się coraz bardziej, państwa, które nie chcą się integrować pozostaną na peryferiach - podkreśla. - Wówczas, co słyszymy z ust nowego prezydenta Francji, wyłącznie potwierdza ten kierunek - dodaje eurodeputowany Platformy.

Z korzyściami wejścia do strefy euro nie zgadza się Stefan Kawalec, prezes Capital Strategy, były wiceminister finansów. - Utrata prywatnej waluty stworzyłaby ryzyko dla gospodarki. Gdyby gospodarka się osłabiła to również osłabiłaby się pozycja polityczna - wskazuje.

- Powtarzanie, że korzyścią ze obszary euro są niskie mieszaniny procentowe, to lekceważenie faktu. Stopy procentowe nie muszą być ani niskie duże, tylko właściwe do konieczności gospodarki - tłumaczy Kawalec. Jego zdaniem, "gospodarka w strefie euro jest pozbawiona własnych instrumentów polityki monetarnej i może zapuścić się w sytuacji, w której mieszaniny procentowe są za niewielkie, a kraj traci konkurencyjność". Stefan Kawalec wskazuje przy tym miejscu choćby na przykład Hiszpanii.

Euro w Polsce

Przypomnijmy, że wprowadzenie europejskiej waluty w Polsce wynika ze zobowiązań zapisanych w traktacie ateńskim, zaś przyjętych w referendum po 2003 roku. Mimo jednak takiego zobowiązania nie ma określonej daty zamiany złotego na euro.

Polska w chwili obecnej posiada status was z derogacją, co określa, że jest bezterminowo wyłączona z obowiązku wypełniania partii zobowiązań płynących ze używania unijnego prawa.

Uchylenie derogacji jest uzależnione od czasu wypełnienia kryteriów konwergencji obejmujących kryterium: stabilności cen, fiskalne, kursu walutowego oraz stóp procentowych.

Czy resort finansów udzieli kredyty Mazowszu? «Odpowiedź jeszcze w tym tygodniu» Informacje