Kroki prowadzące do utworzenia funduszu powierniczego

Kroki prowadzące do utworzenia funduszu powierniczego
16.10.2020
Category: Jest Również

Utworzenie funduszu powierniczego nie jest tak trudne, jak myślisz

 • Dzielić
 • Kołek
 • E-mail

Wiele osób słyszało o funduszach powierniczych, ale nie rozumie procesu ich tworzenia lub uważa, że ​​jest to nieznośnie skomplikowane. Ten przegląd daje wyobrażenie o szerokim procesie tworzenia funduszu powierniczego i rodzaju potrzebnych informacji.

Zbierz kluczowe szczegóły

Zastanów się, dlaczego chcesz utworzyć nowe porozumienie prawne, aby ograniczyć określoną grupę majątku lub aktywów. Przyniesie ci korzyści, jeśli z góry jasno i konkretnie określisz, co chcesz osiągnąć.

Zanim założysz trust, odpowiedz sobie na następujące pytania: 

 • Kto będzie dawcą (osoba przekazująca majątek trustowi)?
 • Jakie aktywa zostaną umieszczone w funduszu powierniczym? Czy obejmie gotówkę, akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania, nieruchomości lub inną własność?
 • Kim są beneficjenci (osoby korzystające z trustu)?
 • Kto będzie służył jako powiernik lub osoba, która będzie nadzorować trust i zarządzać jego aktywami?
 • W jaki sposób będą zarządzane, inwestowane lub traktowane aktywa, w tym rodzaje, poziom i terminy wypłat?
 • Jak długo będzie trwać trust przed wygaśnięciem i na jakich warunkach przestanie działać?
 • Czy zaufania można odwołać – można go zmienić – lub nieodwołalnie – nie można zmienić? Wcześniejsze 

Znajdź renomowanego prawnika

Następnym krokiem w tworzeniu trustu jest udanie się do doświadczonego i renomowanego prawnika zajmującego się planowaniem nieruchomości w stanie, w którym chcesz, aby fundusz powierniczy miał siedzibę. Ten doradca prawny jest ważną decyzją, ponieważ przepisy stanowe użyte do utworzenia trustu będą miały głęboki wpływ na sposób, w jaki sądy nadzorują to zaufanie. Wcześniejsze 

Chociaż prawo trustów różni się w zależności od stanu, na przestrzeni lat uległo pewnej standaryzacji. Niemniej jednak upewnij się, że od samego początku wybierasz mądrze, rozmawiając o tym z wykwalifikowanymi doradcami.

Poproś swojego prawnika o sporządzenie deklaracji zaufania lub instrumentu pełnego zaufania. Instrument powierniczy to dokument prawny ustanawiający rodzinny fundusz powierniczy, który kodyfikuje wszystkie kwestie omówione w poprzednim kroku. Wcześniejsze 

Może być krótki i prosty lub długi i złożony, w zależności od wielkości trustu, liczby beneficjentów i celu, który próbuje osiągnąć.

Kiedy wszystko zostanie napisane zgodnie z Twoimi upodobaniami, podpisz dokumenty, aby stworzyć zaufanie. Niektóre formularze będą zawierać deklarację zaufania i dokumenty umożliwiające wdrożenie instrumentu zaufania. Następnie przejdź do następnego kroku.

Zarejestruj Trust w IRS

Zazwyczaj podmiot będący funduszem powierniczym będzie musiał zażądać numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP). Tak jak firma potrzebuje numeru identyfikacyjnego pracodawcy (EIN), trust potrzebuje numeru EIN. Jest to potrzebne, jeśli istnieje dochód, który będzie wymagał od trustu złożenia własnych – samodzielnych – deklaracji podatkowych. Konieczne jest również otwieranie rachunków finansowych w bankach, domach maklerskich, a także innych instytucjach oraz szereg innych czynności niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności. Wcześniejsze 

Aby otrzymać numer EIN zaufania, możesz zakończyć proces online na stronie IRS lub pobrać formularz IRS SS-4, wypełnić go i przesłać pocztą. Wcześniejsze 

Przeniesienie aktywów

Następnym krokiem w tworzeniu funduszu powierniczego jest zmiana nazwy nieruchomości, którą chcesz do niego przenieść. Zmiana nazwy może zostać przeprowadzona jako „[Nazwa powiernika] jako powiernik [nazwa rodzinnego funduszu powierniczego] w dniu [data]”.

Na przykład wyobraź sobie, że masz 10 000 akcji Exxon Mobil o wartości 830 000 USD, które chciałbyś powierzyć swoim dzieciom. Można założyć fundusz rodzinny i nazwać go „The John Smith Energy Trust”. Następnie decydujesz się nazwać swoją siostrę, Adę Smith, powiernikiem.

Aby przenieść swoje akcje Exxon do funduszu powierniczego, należy pobrać certyfikaty akcji z magazynu (lub przejść do trybu online, ponieważ fizyczne certyfikaty giełdowe są obecnie rzadkością). Należy je ponownie zarejestrować u agenta transferowego, zmieniając tytuł własności wymieniony w rejestrach korporacyjnych Exxon Mobil z Twojego nazwiska na: „Ada Smith jako powiernik dla The John Smith Energy Trust, 30 lipca 2019 r.” Lub coś podobnego. Wcześniejsze 

Jeśli zamierzasz przenieść nieruchomość do trustu, powinieneś odwiedzić powiatową rejestrację czynów i podpisać trust w ten sam sposób: „Ada Smith as Trustee for The John Smith Energy Trust, 30 lipca 2019”. Wcześniejsze 

Jeśli fundusz powierniczy ma być zasilany gotówką, musisz otworzyć rachunek bankowy lub maklerski, na który planujesz dokonać wpłaty. Załóżmy na przykład, że poszedłeś do Charlesa Schwaba, popularnego maklera dyskontowego. Gdy to zrobisz, konto powiernicze zachowuje się – pod każdym względem i dla wszystkich celów – tak, jakby było kontem maklerskim w tym sensie, że można kupować i sprzedawać aktywa zgodnie z określonymi zasadami. Wcześniejsze 

Zaufaj dokumentacji administracyjnej i księgowej

Wreszcie, ostatnim krokiem w tworzeniu zaufania jest administrowanie nim zgodnie z wytycznymi prawnymi trustu, prowadząc szczegółowe zapisy, w tym zapisy księgowe, więc jeśli kiedykolwiek pojawi się sprawa sądowa lub rozbieżność, dokumenty są w porządku. W jakimś momencie swojego życia lub w chwili śmierci będziesz musiał przekazać te obowiązki komuś innemu.

Chociaż można podzielić zadania na określone funkcje i zlecić je różnym osobom lub instytucjom, wiele firm świadczących usługi finansowe oferuje kompleksowe pakiety opłat, łącząc usługi powiernicze z administracją, księgowością i zarządzaniem inwestycjami.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy