Karta kredytowa Subprime

Karta kredytowa Subprime
16.10.2020
Category: Może Zostać

Co to jest karta kredytowa Subprime?

Karta kredytowa subprime to rodzaj karty kredytowej przeznaczonej dla kredytobiorców subprime. Oferują je zarówno największe banki, jak i wyspecjalizowani pożyczkodawcy subprime.

Zazwyczaj karty kredytowe subprime mają wyższe stopy procentowe niż zwykłe karty, aby odzwierciedlić wyższe oczekiwane ryzyko niewypłacalności związane z kredytobiorcami subprime. Często stosowane są również inne środki, takie jak obniżone limity kredytowe i depozyty z góry.

Kluczowe wnioski

  • Karty kredytowe subprime to karty kredytowe przeznaczone dla pożyczkobiorców o słabych zdolnościach kredytowych.
  • Ich stopy procentowe są często wyższe niż w przypadku tradycyjnych kart kredytowych i zawierają inne przepisy mające na celu zmniejszenie ryzyka pożyczkodawcy.
  • Ogłoszenie upadłości ma dramatyczny negatywny wpływ na zdolność kredytową. W Stanach Zjednoczonych około 0,25% populacji ogłosiło upadłość w 2019 roku – głównie z powodu kosztów leczenia.

Zrozumienie kart kredytowych Subprime

Istnieje wiele powodów, dla których dana osoba może zostać uznana za kredytobiorcę subprime, z których najbardziej dramatyczny jest fakt, że wcześniej złożył wniosek o ochronę przed upadłością. W 2019 roku około 770 000 osób ogłosiło upadłość w Stanach Zjednoczonych, czyli około 0,25% całej populacji.

Wśród tych przypadków najczęstszą przyczyną upadłości były wydatki medyczne, stanowiące ponad 60% ogółu. Co zaskakujące, prawie 80% osób, które ogłosiły upadłość z powodu wydatków medycznych – czyli prawie 50% wszystkich upadłości – było już objętych jakąś formą ubezpieczenia zdrowotnego. Inne rodzaje niespodziewanych wydatków, na przykład związane z klęskami żywiołowymi lub nagłą utratą pracy, były również jedną z głównych przyczyn upadłości w ostatnich latach.

Zrozumiałe jest, że upadłość jest odnotowywana w raporcie kredytowym osoby fizycznej i ma poważny negatywny wpływ na jej ogólną ocenę kredytową. Dlatego kredytobiorcy subprime mogą nie kwalifikować się do otrzymania tradycyjnych kart kredytowych, nie mówiąc już o tańszych formach finansowania, takich jak osobiste linie kredytowe (LOC). Dla takich osób karty kredytowe subprime mogą być jedyną dostępną opcją.

Niestety, karty kredytowe subprime są znacznie bardziej restrykcyjne niż tradycyjne karty kredytowe, aby chronić pożyczkodawcę przed podwyższonym ryzykiem niewypłacalności, które jest generalnie związane z kredytobiorcami subprime. Na przykład karty kredytowe subprime wiążą się z wyższymi stopami procentowymi i opłatami za prowadzenie konta, a roczne stopy oprocentowania (APR) czasami przekraczają 30% rocznie. Inne postanowienia, takie jak wymaganie od posiadacza karty wniesienia depozytu zabezpieczającego z góry, mogą dodatkowo zmniejszyć ryzyko ponoszone przez pożyczkodawcę.

W zamian za te warunki pożyczkobiorca uzyskuje możliwość powolnego odbudowywania swojej zdolności kredytowej poprzez regularne terminowe regulowanie rachunków za karty kredytowe, a jednocześnie korzysta z takich funkcji, jak programy nagród lub zwrot gotówki. Z drugiej strony, użytkownicy kart kredytowych subprime są narażeni na zwiększone ryzyko jakichkolwiek przyszłych wygaśnięć w płatnościach, ponieważ wysoka RRSO kart może szybko spowodować, że płatności odsetkowe staną się niemożliwe do zarządzania, jeśli salda miesięczne karty pozostaną niezapłacone zbyt długo.

Prawdziwy przykład karty kredytowej Subprime

Karty kredytowe subprime są dostępne u wielu dostawców usług finansowych. Aktualne przykłady, stan na luty 2020 r., Obejmują kartę „Credit One Bank Visa (V)”, „BankAmericard Secured Credit Card”, „BankAmericard Secured Card” i „Capital One Secured Mastercard (MA)”.

Niektóre z tych kart, na przykład oferty Capital One i Bank of America, wymagają depozytu zabezpieczającego z góry, zwykle od 100 do 300 USD. Inne, takie jak karta Visa Credit One Bank, są niezabezpieczone. Ich stopy procentowe są generalnie w połowie lat dwudziestych, chociaż ich limity kredytowe są często znacznie niższe niż te oferowane na zwykłych kartach kredytowych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy