Co to jest zły wynik kredytowy

Co to jest zły wynik kredytowy
16.10.2020

W tym artykule:

 • Co to jest zły lub słaby wynik FICO?
 • Co to jest zły lub słaby wynik Vantage?
 • Co wpływa na Twoją zdolność kredytową
 • Jak słaba zdolność kredytowa może wpłynąć na Ciebie
 • Jak poprawić zły kredyt
 • Podsumowanie

W oparciu o zakres FICO ® Score ☉ od 300 do 850, ocena kredytowa poniżej 669 jest uznawana za uczciwą lub złą. Kredytodawcy często określają tę grupę jako „subprime”, co oznacza pożyczkobiorców, którym może być trudno spłacić pożyczkę.

Zły wynik kredytowy można porównać do złej oceny w szkole, niedostatecznej oceny na egzaminie na prawo jazdy lub uzyskania złych wyników w przypadku innego rodzaju oceny, która wykorzystuje ranking numeryczny do oceny wyników. Otrzymanie wiadomości, że Twoje wyniki kredytowe mogą być gorsze niż gwiezdne, może być zniechęcające, ale dobrą wiadomością jest to, że nie utkniesz ze złymi wynikami kredytowymi. Wprowadź ulepszenia w kilku kluczowych nawykach związanych z zarządzaniem kredytami, a z czasem Twój wynik ulegnie poprawie.

Co to jest zły lub słaby wynik FICO ®?

Skala kredytowa FICO to liczba od 300 do 850 mająca na celu wskazanie prawdopodobieństwa spłaty pożyczki przez konsumenta w terminie. Im wyższa liczba, tym większa zdolność kredytowa konsumenta. Ten numer jest tworzony na podstawie informacji o koncie i płatności w raporcie kredytowym użytkownika. Wynik między 300 a 579 jest uważany za bardzo słaby, a wynik między 580 a 669 jest uważany za sprawiedliwy.

Ocena kredytowaOcena% ludziWpływ
300-579 Bardzo ubogi 16% Wnioskodawcy ubiegający się o kredyt mogą być zobowiązani do wniesienia opłaty lub depozytu, a wnioskodawcy z takim ratingiem mogą w ogóle nie zostać zatwierdzeni do przyznania kredytu.
580-669 Targi 18% Wnioskodawcy, którzy uzyskali wyniki mieszczące się w tym przedziale, są uważani za kredytobiorców typu subprime.
670-739 Dobrze 21% Tylko 8% wnioskodawców w tym przedziale wyników prawdopodobnie stanie się w przyszłości poważnymi przestępcami.
740-799 Bardzo dobrze 25% Wnioskodawcy z punktami tutaj prawdopodobnie otrzymają lepsze niż średnie stawki od pożyczkodawców.
800-850 Wyjątkowy 20% Wnioskodawcy z wynikami w tym przedziale znajdują się na szczycie listy najlepszych stawek od pożyczkodawców.

Co to jest zły lub słaby wynik Vantage?

VantageScore to kolejny model oceny zdolności kredytowej, który również wykorzystuje dane z historii kredytowej konsumentów, aby pomóc przewidzieć prawdopodobieństwo spłaty pożyczki. Podobnie jak wyniki FICO, VantageScores również zwykle używa zakresu od 300 do 850. W nowszych modelach VantageScore wynik od 601 do 660 jest uważany za zadowalający, podczas gdy wynik od 500 do 600 jest słaby. Wyniki od 300 do 499 są bardzo słabe.

Ocena kredytowaOcena% ludziWpływ
300-499 Bardzo ubogi 5% Wnioskodawcy prawdopodobnie nie zostaną zatwierdzeni do uzyskania kredytu.
500-600 Ubogi 21% Wnioskodawcy mogą otrzymać zezwolenie na niektóre kredyty, chociaż stawki mogą być niekorzystne i na warunkach takich jak wyższe kwoty zaliczki.
601-660 Targi 13% Wnioskodawcy mogą otrzymać kredyt, ale prawdopodobnie nie po konkurencyjnych cenach.
661-780 Dobrze 38% Wnioskodawcy mogą otrzymać kredyt po konkurencyjnych stawkach.
781-850 Świetny 23% Wnioskodawcy najprawdopodobniej otrzymają najlepsze stawki i najkorzystniejsze warunki na rachunkach kredytowych.

Co wpływa na Twoją zdolność kredytową

Istnieje wiele – w rzeczywistości setki – ocen kredytowych, których pożyczkodawcy używają przy podejmowaniu decyzji kredytowych. Na wyniki kredytowe wpływa kilka czynników. Ale w prawie wszystkich ocenach kredytowych dwa czynniki, które mają największy wpływ na ocenę zdolności kredytowej, to historia płatności i stopień wykorzystania kredytu.

 • Historia płatności : W modelach oceny kredytowej FICO historia płatności rachunków stanowi 35% Twojej oceny kredytowej. Konsekwentne dokonywanie płatności na czas pomaga w uzyskaniu wyniku, a brakujące płatności zaszkodzą. Co więcej, im dłużej spóźnia się płatność, tym bardziej ucierpi Twój wynik. Niedawne spóźnione płatności mają większy wpływ niż te, które miały miejsce w przeszłości.
 • Kwoty należne : wyniki FICO uwzględniają, jaką część dostępnego kredytu odnawialnego wykorzystujesz w danym momencie, zwany także wskaźnikiem wykorzystania kredytu, na 30% wyniku. Twój wskaźnik wykorzystania kredytu jest oparty na kwocie, którą jesteś winien z tytułu kredytu odnawialnego, takiego jak karty kredytowe, w porównaniu z całkowitą kwotą kredytu, który został Ci udzielony. Aby obliczyć współczynnik, podziel wszystkie salda odnawialnych kredytów przez całkowite limity kredytowe na tych kontach. Im więcej jesteś winien w stosunku do całkowitego limitu kredytowego, tym bardziej może to obniżyć Twoją zdolność kredytową. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze staraj się utrzymywać współczynnik na poziomie 30% lub mniej, aby uniknąć pogorszenia wyniku. Aby uzyskać najlepsze wyniki kredytowe, utrzymuj wykorzystanie poniżej 6%.

Istnieją trzy inne czynniki, które w mniejszym stopniu wpływają na Twoją zdolność kredytową.

 • Długość historii kredytowej : ten czynnik stanowi 15% Twojej oceny kredytowej i jest oparty na średniej długości czasu, przez jaki Twoje konta w raporcie kredytowym były otwarte. Im starsze są Twoje konta kredytowe, tym lepszy będzie Twój wynik kredytowy.
 • Nowy kredyt : gdy konsument ubiega się o wiele nowych rachunków kredytowych w krótkim czasie, może to być postrzegane jako wskazanie możliwych problemów finansowych. Ten czynnik stanowi 10% wyniku FICO.
 • Miks kredytów : Modele punktacji FICO uwzględniają również różne rodzaje kredytów, z których korzysta konsument. Dobra kombinacja kredytu ratalnego (takiego jak hipoteki mieszkaniowe, kredyty studenckie i kredyty samochodowe) i kredytu odnawialnego (takiego jak karty kredytowe i linie kredytowe) pokazuje, że możesz zarządzać różnymi typami kont, co zwykle pomaga w uzyskaniu kredytu. Jednak FICO nie zaleca konsumentom zaciągania dodatkowych rodzajów pożyczek w celu poprawy swoich wyników.

Wreszcie, niektóre rodzaje negatywnych informacji mogą niekorzystnie wpływać na zdolność kredytową, takie jak upadłość, zajęcie mienia i windykacja należności.

Jak słaba zdolność kredytowa może wpłynąć na Ciebie

Zła lub niska zdolność kredytowa może wpłynąć na Ciebie na kilka sposobów:

 • Wyższe stopy procentowe : ponieważ pożyczkodawcy postrzegają osoby ze złym kredytem jako osoby o wyższym ryzyku, odpowiednio naliczą odsetki. Słaba ocena kredytowa spowoduje, na przykład, wyższe oprocentowanie kredytu hipotecznego na dom, co może kosztować dziesiątki tysięcy dolarów w okresie spłaty kredytu.
 • Kłopoty z uzyskaniem kredytu hipotecznego : Kredyty hipoteczne to bardzo duże pożyczki, więc zrozumiałe jest, że pożyczkodawcy chcą mieć pewność, że nie spłacisz ich. Podczas gdy niektórzy będą po prostu naliczać wyższe stopy procentowe, inni mogą całkowicie odrzucić wniosek.
 • Ryzyko odmowy kredytu : pożyczkodawcy są bardziej skłonni do odrzucenia wniosku o pożyczkę, jeśli w przeszłości źle zarządzałeś kredytem.
 • Trudność z uzyskaniem zgody na umowę na mieszkanie lub telefon komórkowy : znowu wszystko wraca do ryzyka. Dostawcy nie chcą tracić pieniędzy, przyjmując ryzykownego klienta.
 • Ryzyko odrzucenia oferty pracy : chociaż pracodawcy nie mają dostępu do Twojej oceny kredytowej, mogą zażądać raportu kredytowego, a posiadanie w nim negatywnych informacji może narazić Cię na ryzyko odrzucenia oferty pracy. Dotyczy to zwłaszcza stanowisk, na których ciąży odpowiedzialność finansowa.
 • Trudność w uzyskaniu pożyczki dla małej firmy : jeśli prowadzisz małą firmę, posiadanie słabego kredytu może utrudnić lub uniemożliwić pożyczenie pieniędzy na pomoc Twojej firmie.

Wreszcie osoby posiadające zły kredyt prawdopodobnie będą miały trudności z uzyskaniem konwencjonalnego kredytu samochodowego i mogą być zmuszone do skorzystania z alternatywnych i droższych opcji finansowania.

Jak poprawić zły kredyt

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ sytuacja każdego człowieka jest wyjątkowa. Ale w większości przypadków, jeśli twoje wyniki są niskie, ale zaczniesz podejmować pozytywne działania, możesz zobaczyć wyniki w ciągu około dwóch do trzech miesięcy. Oto kilka sposobów na poprawę wyników kredytowych:

 1. Najpierw sprawdź swoją zdolność kredytową, aby zobaczyć, gdzie faktycznie jest. Experian oferuje bezpłatny FICO ® Score, dzięki któremu możesz zobaczyć, jak możesz wyglądać dla pożyczkodawcy.
 2. Płać wszystkie rachunki na czas. Twoja historia płatności jest najważniejszym czynnikiem w FICO ® Score, więc upewnienie się, że płacisz wszystkie rachunki na czas, powinno być najwyższym priorytetem. Spróbuj skonfigurować płatności automatyczne i przypomnienia o płatnościach, aby uniknąć opóźnień w płatnościach.
 3. Spłać dług odnawialny, taki jak karty kredytowe. Zmniejsza to wskaźnik wykorzystania kredytu i może poprawić Twoje wyniki.
 4. Zostań autoryzowanym użytkownikiem karty kredytowej członka rodziny. W tym celu musisz znaleźć zaufanego partnera, ponieważ właściciel konta jest odpowiedzialny za opłacenie rachunku za to konto.
 5. Uzyskaj zabezpieczoną kartę kredytową. Zabezpieczona karta kredytowa wymaga wpłacenia pieniędzy na konto, które służy jako zabezpieczenie karty kredytowej i zwykle służy jako limit kredytowy. Korzyścią dla Ciebie jest to, że najbardziej zabezpieczone karty zgłaszają Twoją historię płatności do trzech krajowych agencji sporządzających sprawozdania kredytowe – Experian, Equifax i TransUnion (potwierdź to u wydawcy karty podczas wyszukiwania kart zabezpieczonych). Jeśli utrzymujesz pozytywną historię płatności, to konto pomoże Ci zbudować historię kredytową i prawdopodobnie poprawi Twoją zdolność kredytową.
 6. Wypróbuj Experian Boost . Ten darmowy program może pomóc poprawić Twój wynik FICO ®, umożliwiając dodanie pozytywnych informacji o płatnościach z rachunków za media i usługi telekomunikacyjne, które płacisz co miesiąc, do raportu kredytowego, co często natychmiast zwiększa Twoje wyniki.
 7. Złóż wniosek o pożyczkę krótkoterminową. Pożyczka krótkoterminowa to pożyczka niezabezpieczona, która zazwyczaj musi zostać spłacona w czasie krótszym niż rok. Krótkoterminowe pożyczki osobiste są dostępne w różnych pakietach, a diabeł tkwi w szczegółach w terminach płatności. Przeczytaj uważnie umowy.
 8. Złóż wniosek o pożyczkę osobistą dla budowniczych kredytów. Pożyczka osobista to pożyczka ratalna, która zwykle ma niższe oprocentowanie niż karty kredytowe i może pomóc w dokonaniu dużego zakupu lub może zostać wykorzystana do skonsolidowania wielu długów na karcie kredytowej w jedną, tańszą miesięczną płatność. Pożyczka osobista na budowę kredytu wymaga zwrotnej kaucji zabezpieczającej.
 9. Spróbuj naprawić błędy w raporcie kredytowym. Jeśli w raporcie kredytowym znajdują się fałszywe lub niedokładne informacje, możesz zakwestionować je z biurami informacji kredytowej.

Podsumowanie

Posiadanie złego kredytu stwarza poważne problemy z finansami osobistymi, dlatego ważne jest, aby znać swój raport kredytowy i ocenę kredytową. Na szczęście jest wiele kroków, które możesz podjąć, aby zwiększyć swój kredyt, a wyniki możesz zacząć przynosić już po kilku miesiącach. Poświęcając czas na zrozumienie, jak działają oceny zdolności kredytowej i co powoduje zły kredyt, możesz odpowiedzialnie zarządzać swoim kredytem i korzystać z dodatkowych możliwości finansowych, poprawiając swoją zdolność kredytową.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy